Villkor för Instagramtävling

Tävlingsvillkor: Instagram

Torsdag, 19. November 2015

Tänk på att du måste ha en öppen profil på Instagram för att kunna delta i tävlingen. Alla är välkomna att tävla! Genom att ladda upp din bild på Instagram med taggen #lipsyncsverige och #ComedyCentral senast 16e december 2015 godkänner du ditt deltagande i tävlingen, våra tävlingsvillkor samt användarvillkoren för Instagram. Sammanfattningsvis får du som deltagare inte publicera material som strider mot svensk lag eller god sed. Det får alltså inte förekomma förtal, trakasserier, diskriminering, hot, förföljelse eller liknande angrepp som på något sätt kränker andras rättigheter.

Deltagaren är ensamt ansvarig för att insänt material inte bryter mot lagen om upphovsrätt eller grundlagsenliga avgränsningar i yttrandefriheten. Vid deltagande i tävlingen anses deltagaren ha gett sitt medgivande till att insänt bildmaterial lagras elektroniskt samt att dessa får och kan komma att publiceras på www.comedycentral.se och Comedy Centrals Facebook-sida samt Instagram.

Comedy Central förbehåller sig rätten att anmäla bilder eller videos som bedöms vara olagliga eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande liksom sådana bilder som kan vara föremål för rättighetsintrång. Dessa bilder kommer även att tas bort. Deltagare som kan beslås med fusk enligt Comedy Centrals bedömning kan uteslutas ur tävlingen.
Juryns beslut går ej att överklaga. De kommer utse den video som de anser är bäst, i relation till tolkningen av låten samt motiveringen och har publicerats på Instagram med taggen #lipsyncsverige och #ComedyCentral.

Samarbetspartners eller anställda på Comedy Central kan inte vinna i tävlingen. Bilderna går att gillas på Instagram. Eventuell skatt betalas av vinnaren. Vinsten går ej att byta mot kontanter eller andra varor. Totalt vinstvärde inkluderar en iPad samt att det vinnande bidraget visas på TV-kanalen Comedy Central.

Vinnaren kommer att kontaktas via Instagram samt ev. publiceras med namn på Comedy Centrals konton på Instagram och Facebook. För att ta del av ditt pris kan du även kontakta Comedy Central på mailadressen karolina.moberg@vimn.com och uppger namn, personnummer, mailadress och telefonnummer som vi kan nå dig på. Om vinnaren inte kontaktar Comedy Central inom tre dygn förbehåller vi oss rätten att utse en annan vinnare. Tävlingen anordnas av Comedy Central. Vid frågor eller synpunkter rörande tävlingen vänligen kontakta karolina.moberg@vimn.com

Kommentarer